WPŁATY NA OBIADY SZKOLNE

 

zamiesiącSTYCZEŃ 2019

przyjmuje kierownik świetlicy

 

do 10 STYCZNIA   2019

 

Dzień 10 STYCZNIA jest ostatnim dniem odpłatności za obiady .

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

 

uczniowie   22 dni x 3,70 = 81,40

 

nauczyciele 22 dni x 6,70= 147,40

 

 

Nieobecność na obiadach należy zgłaszać

osobiście w świetlicy szkolnej , bądź telefonicznie

 

 ( 0-32) 2688602 wew.122

 

Odpis obowiązuje od następnego dnia po zgłoszeniu.

W naszej szkole w ramach kampanii zrealizowano następujące działania : Bezpieczna i przyjazna świetlica. Świetlica szkolna znalazła się wśród laureatów i otrzymała Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu  

BEZPIECZNA I PRZYJAZNA ŚWIETLICA SZKOLNA

certswjpg


REGULAMIN ŚWIETLCY SZKOLNEJ.doc
REGULAMIN stołówki szkolnej.doc