WPŁATY NA OBIADY SZKOLNE

 

za miesiąc  wrzesień    2018

przyjmuje kierownik świetlicy

 

do 10 września  2018

 

Dzień 10 września jest ostatnim dniem odpłatności  za obiady .

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

 

uczniowie   15 dni x 3,70 = 55,50

 

nauczyciele 15 dni x 6,70= 100,50

 

Obiady będą wydawane od 10 września 2018

Nieobecność na obiadach należy zgłaszać

osobiście w świetlicy szkolnej , bądź telefonicznie

       

           ( 0-32) 2688602 wew.122

 

  Odpis obowiązuje od następnego dnia po zgłoszeniu.

 

   

 

 

   

REGULAMIN ŚWIETLCY SZKOLNEJ.doc
REGULAMIN KORYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.doc

W naszej szkole w ramach kampanii zrealizowano następujące działania : Bezpieczna i przyjazna świetlica. Świetlica szkolna znalazła się wśród laureatów i otrzymała Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu  

BEZPIECZNA I PRZYJAZNA ŚWIETLICA SZKOLNA

certswjpg