Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi


Statut SP nr 29 z Oddziałami Sportowymi z 12.09.2018r..pdf
Szkolny System Doradztwa Zawodowego.pdf
Program wychowawczo-profilaktyczny.doc
2017 PWP I-III P.docx
2017 PWP IV VII.docx
2017 PWP gimnazjalne.docx
Regulamin użytkowania szafek uczniowskich.pdf