Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi


Statut SP nr 29 z Oddziałami Sportowymi z 12.09.2018r..pdf
Szkolny system doradztwa zawodowego 2018.odt
PROGRAM WYCHOWAWCZO I-III 2018 gotowe.doc
PROGRAM WYCHOWAWCZO kl.IV-VIII 2018.doc
Program wychowawczo-profilaktyczny (1).doc
Regulamin użytkowania szafek uczniowskich.pdf
Procedury bezpieczeństwa SP 29, 20.05.2019-skonwertowany.pdf