WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIENNE DRZEWO”

 

Spośród 115 prac konkursowych wyłoniono zwycięzców w 4 kategoriach .           

Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie i zapraszamy na kolejną edycję  w przyszłym roku szkolnym. Nagrodzonym gratulujemy.

Laureaci Miejskiego Świetlicowego Konkursu Plastycznego „Jesienne drzewo”

 

Kategoria klas I

I miejsce : Karol Bac – SP nr 29

II miejsce: Julia Wysocka – SP nr 18

Wyróżnienie : Wiktoria Grela – SP nr 29

 

Kategoria klas II

I miejsce : Fabian Śliwa – SP nr 13

II miejsce: Borys Hankus – SP nr 3

III miejsce: Igor Paliga – ZSP nr 7

Wyróżnienie : Lena Kmiecik – SP nr 13

                      Łucja Kosińska – SP z Oddziałami Przedszkolnymi nr 16  

 

Kategoria klas III

I miejsce : Oliwia Dudzik – SP nr 17

II miejsce: Sara Łuczywek – SP nr 16

III miejsce: Wiktor Woliński –SP nr 8

Wyróżnienie : Tymoteusz Sobusik –SP nr 3

                        Wojciech Bachowski – SP nr 8

 

 

 

Kategoria grup świetlicowych

I miejsce : Daria Balsamska, Jessica Szkoła, Kacper Nemeczek – SOSW dla Dzieci Słabowidzących i          

                  Niewidomych

II miejsce: Oskar Łydka – SP nr 12

III miejsce: Patrycja Michta, Daria Połcik - SOSW dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych

 

Po odbiór nagród zapraszamy do skrytek szkolnych w Urzędzie Miejskim ( od 14 XI – środa )