ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REGIONALNYM KONKURSIE FILMOWYM
MÓJ POMYSŁ NA FILM

regionalny konkurs filmowy - regulamin 2019.doc
OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA.docx
KartaZgloszenia_RKF_MPnaF_2019 (1).doc