rrr.pdf

Zebranie Rady Rodziców w dniu 11.04.2018 (środa) w sali B6 o godzinie 17:30

REGULAMIN RADY RODZICÓWPowyższy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 i 54 ust. z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statutu Zespołu Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej.Nr konta Rady Rodziców:

68 1560 0013 2557 2360 8450 0001

Wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie

Cel pracy Rady Rodziców to, miedzy innymi:
- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i dodatkowych atrakcji na terenie szkoły;

- finansowanie klasowych i ogólnoszkolnych przedsięwzięć;
- w porozumieniu z Dyrekcją szkoły współdecydujemy:

·        w jakich warunkach będą się uczyć nasze dzieci;

·        jak będzie wyglądał ich czas spędzany w szkole po lekcjach;

·        o nagrodach jakie mają dostać;

- dzięki zebranym funduszom z Państwa składek:

·        pomagamy w organizacji dyskotek, wycieczek itp.;

·        nagradzamy dzieci za ich osiągnięcia i pozytywne zachowanie;

·        dbamy o wizerunek szkoły;

·        finansujemy dyplomy itp. ;

·        poprawiamy warunki nauki przez finansowanie wyposażenia klas i pomocy  naukowych;

·        finansujemy ciekawe nagrody dla naszych dzieci;

·        … i wiele innych bieżących pomysłów.