REGULAMIN Rekrutacji do kl I SP 2019-2020-skonwertowany.pdf
formularz_rodzicow dziennik (1).docx
Potwierdzenie woli przyjęcia (2).doc
WNIOSEKo przyjęcie spoza rejonu SP 29 2019-20.docx
REGULAMIN Rekrutacji do kl I SP 2019-2020 (1).doc
oświadczenie religia (2).docx
oświadczenie o zamieszkaniu do rekrutacji (2).docx
Oświadczenie dokumenty ucznia (1).docx
Oświadczenie _wielodzietność rodziny kandydata.doc
oswiadczenie_o_zamieszkaniu_osob__wspierajacych 2017.doc
oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_sp-20.doc
oswiadczenie_o_bliskosci_miejsca_pracy.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga rodzice /prawni opiekunowie, uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum

_______________________________________________________________________________

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej  informuje, że 

nabór do szkół ponadpodstawowych i ponagimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie w systemie elektronicznym.

Kandydaci do szkół dokonują rejestracji

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

na stronie: https://slaskie.edu.com.pl wybierając odpowiednio jedną z opcji:

Jestem uczniem 8 klasy
(szkoła podstawowa)

Jestem uczniem 3 klasy
(gimnazjum)

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji uczeń:

·         Zgłasza kandydaturę wypełniając formularz rekrutacyjny - od 13 maja 2019 r.

·         Tworzy listę preferencji szkół.

Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej trzy szkoły, a w nich dowolną ilość oddziałów. Kolejność wyboru szkół ma znaczenie, ponieważ szkoła pierwszego wyboru jest szkołą, do której kandydat chce się najbardziej dostać.

·         W każdej szkole wybiera dowolną liczbę oddziałów.

Większa liczba wybranych oddziałów zwiększa szanse kandydata na przyjęcie do jednej z wybranych szkół.

·         Drukuje wniosek. Wniosek podpisuje kandydat i rodzic/opiekun prawny.

 

Następnie:

·         Kandydat dostarcza wniosek do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami do dnia 25 czerwca 2019 r.

Po zaakceptowaniu wniosku przez szkołę pierwszego wyboru nie ma możliwości zmiany wybranych szkół.

·         Kandydat uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
od dnia 21 do 25 czerwca 2019 r.

·         Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w dniu 16 lipca 2019 r.

·         Do dnia 24 lipca 2019 r. kandydat lub rodzic potwierdza wolę uczęszczania do szkoły, do której został zakwalifikowany.

·         Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 25 lipca 2019 r.

 

Ponadto kandydat aplikujący do szkoły dwujęzycznej lub sportowej przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, których termin określony jest w regulaminie naboru oraz na stronie internetowej odpowiedniej szkoły.

            Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz w ofercie szkół znajdującej się w elektronicznym systemie naborowym dostępnym po zalogowaniu się przez kandydata na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

Film instruktażowy prezentujący sposób rejestracji w systemie naboru elektronicznego znajduje się pod adresem:
https://youtu.be/5eoWyr2sjK4

           

 

Dyrektor szkoły

mgr Monika Jagodzińska

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgłoszenie rejon I KLASA 2019-20.docx
REGULAMIN Rekrutacji do kl I SP 2019-2020.doc
Oświadczenie dokumenty ucznia.docx
formularz_rodzicow dziennik.docx
oświadczenie o zamieszkaniu do rekrutacji[4286].doc
oświadczenie religia[4287].doc