ilonajpg


Violetta Zawadzka - sekretarz szkoły

  mgr Ilona Ostaszewska - samodzielny referent ds. uczniowskich

izamajkajpg

mgr Izabela Skibińska - referent ds. administracyjno-biurowych

mgr Maria Pilichowska -referent ds. administracyjno-biurowych/archiwista

bujjpg

mgr Edyta Bujak - kierownik ds. gospodarczych


Uczniowie są przyjmowani w godzinach :
11:25-11:45
12:30-12:45